spacer

Start
Aktualności
Struktura i władze
Misja-Działalność
Historia
Jak do nas dotrzeć
Jak zostać członkiem
Koła uczelniane
CAW
ParPoPol
Pracownia PZR
Coaching
Linki
Szukaj
Kontakt z nami
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Aktualnie jest 2 gości online


Działania merytoryczne oraz organizacyjne PDF Drukuj E-mail
Spis stron
Działania merytoryczne oraz organizacyjne
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
przy współpracy
Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (członek EMA)
ogłaszają rekrutację na innowacyjne, profesjonalne Studia podyplomowe:
"Konsulting i coaching w zarządzaniu"
(SKUTECZNE NARZĘDZIA MENEDŻERA)

Konsulting uniwersalny jest to doradztwo obejmujące swoim zasięgiem wszystkie główne struktury, procesy i problemy zarządzania organizacją. W jego skład wchodzą diagnozy zarówno o różnym stopniu szczegółowości i zasięgu, jak też propozycje zmian, w tym opracowywanie programów naprawczych, restrukturyzacyjnych, czy tzw. stałego doskonalenia organizacji lub jej wyodrębnionych części. Konsulting czy doradztwo w dziedzinach organizacji i zarządzania to stosunkowo nowy zawód, specjalizacja jeszcze nie w pełni ukształtowana w naszej gospodarce, chociaż pierwsza na świecie profesjonalna firma doradcza uruchomiona była właśnie w Polsce, w 1911 r. przez prof. Karola Adamieckiego, który uznany jest również jako twórca TNOiK (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa działa od 85 lat). Natomiast za pierwszego na świecie indywidualnego doradcę uznaje się teścia Mojżesza (Jetro -ok.1200 lat p.n.e. - Druga Księga Wyjścia R18,13-26). Natomiast nowoczesne trendy lansują tzw. coachingowy styl zarządzania, co stwarza konieczność wprowadzania tej problematyki do praktycznej działalności konsultanta, doradcy, a także menedżera. Studia uwzględniają przede wszystkim zagadnienia doradztwa organizacyjnego, w ramach którego wprowadzane są techniki coachingu, jako efektywne narzędzia wspomagające holistyczne (merytoryczne, a nie tylko psychologiczne) doskonalenie kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych, rozwijanych na gruncie bogatych doświadczeń konsultingu OD (Organization Development and Management Consulting). Poza tym uwzględniona będzie kierunkowa idea kompleksowego "Zrównoważonego Rozwoju", w aspekcie problematyki: ”Coaching for environmental revival”. Słowo ”środowisko” (environment) rozumiane jest bardzo szeroko, jako bogate tło problematyki, swoiste ramy pozwalające ująć zagadnienia kompleksowo, a nie tylko jako środowisko naturalne -najczęściej zbyt wąsko traktowane – jako przyroda. Jest to niewątpliwie innowacyjne podejście do zagadnień sprawności w zarządzaniu i program tych Studiów różni się zasadniczo (pozytywnie) od wszystkich propozycji znajdujących się aktualnie na rynku. Studia przeznaczone są dla osób działających w szeroko pojętej dziedzinie organizacji i zarządzani zarówno na kierowniczych stanowiskach (prezesa zarządu, dyrektora biura), a także pracujących w specjalistycznych działach (w tym marketingu, PR, HR), zarówno w gospodarce jak i w administracji publicznej. Kandydaci na Studia mogą zgłaszać się sami lub mogą być delegowani przez swoje instytucje: firmy, jednostki administracyjne, zawiązki zawodowe, zrzeszenia branżowe i organizacje pozarządowe, które chcą przygotować swojego menedżera do efektywnej współpracy z doradcami lub wykształcić na studiach podyplomowych swojego własnego konsultanta, doradcę OD, coacha. Studia obejmują dwa semestry: pierwszy - rozwijający i doskonalący wiedzę, ze specjalną sesją warsztatową (przed-dyplomową) i drugi semestr praktycznego doskonalenia zawodowego z treningiem OD oraz obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymają :
1) Świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych, który wyda Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa.
2) Certyfikat Doradcy Organizacyjnego i Coacha, który wyda Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
Rekrutacja: rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na studia podyplomowe
dnia 15 lipca, a zakończenie dnia 15 września 2013r.
Studia zawierać będzie łącznie 185 godz. (wykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia)
w ramach 6 sesji weekendowych w semestrze zimowym (X.2013r - II.2014r) oraz praktyka doskonalenia zawodowego (III - VI.2014r) w formie 3 weekendowych sesji audytoryjnych oraz konsultacji teleinformatycznych.
Więcej informacji oraz Ankieta Zgłoszeniowa na Studia podyplomowe umieszczone będą na stronach: www.wsz-sw.edu.pl zakładka: Uczelnia oraz www.warszawa.tnoik.org
Kierownictwo naukowe – prof. dr hab. Paweł Soroka.
Szczegółowych informacji udziela: mgr inż. Barbara Kulpińska (Kierownik Studiów)
tel.602-447-177 e-mail:
Poza tym każdy student będzie miał możliwość:
1) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w ramach Uczelni (WSZ-SW),
2) udziału w projekcie ParPoPol (Partnerstwo Polsko-Polonijne), który jest przygotowywany do międzynarodowego programu Grundtvig (”uczenie się przez całe życie”),
3) wstąpienia do Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.
Koszt Studium wynosi 3.900 zł.
Opłata może być rozłożona na 3 raty po 1350 zł. płatne IX. i XII. 2013r. oraz III. 2014r. lub w uzasadnionych przypadkach na 9 rat miesięcznych po 470zł.
Program ramowy
 1. Zarządzanie strategiczne.
 2. Globalizacja a integracja gospodarcza.
 3. Systemy informacyjne w zarządzaniu.
 4. Zarządzaniu zmianami.
 5. Etyka w zarządzaniu.
 6. OD jako metoda doskonalenia organizacji.
 7. Zasady skutecznego działania w warunkach niepewności.
 8. Konsulting a sprawności zarządzania.
 9. Sylwetka i kompetencje konsultanta i doradcy.
 10. Warsztaty zarządzania partnerskiego.
 11. Coaching i jego rodzaje.
 12. Sylwetka coacha, rola i kompetencje.
 13. Badanie predyspozycji i preferencji zawodowych.
 14. Tworzenie efektywnych zespołów zadaniowych.
 15. Znaczenie jakości w zarządzaniu.
 16. Problematyka Zrównoważonego Rozwoju.

Razem - 185 godz.


spacer
 
spacer