spacer

Start
Aktualności
Struktura i władze
Misja-Działalność
Historia
Jak do nas dotrzeć
Jak zostać członkiem
Koła uczelniane
CAW
ParPoPol
Pracownia PZR
Coaching
Linki
Szukaj
Kontakt z nami


Towarzystwo w latach 1925-1939 PDF Drukuj E-mail

Powołanie do życia organizacji, której dzisiejszy TNOiK jest kontynuatorem działalności nastąpiło w kwietniu 1925 r. Powstanie w owym czasie INO (Instytut Naukowej Organizacji) poprzedzone było założeniem kół inżynierów organizacji w większych miastach i ośrodkach przemysłowych przedwojennej Rzeczypospolitej. Koła te zajmowały się wydawaniem dzieł naukowych z dziedziny organizacji pracy autorów zagranicznych i własnych.

Koło Warszawskie Inżynierów powstało w 1923 r. przy Stowarzyszeniu Techniki. Początkowo wysyłało swoich prelegentów na odczyty do różnych ośrodków kraju zachęcając przy tym do tworzenia kół prowincjonalnych. W grudniu 1924 r. w Warszawie z inicjatywy Koła Warszawskiego odbył się zjazd delegatów wszystkich kół. W tym też roku na I-szym zjeździe Naukowej Organizacji Pracy inż. Piotr Drzewiecki zreferował zamysł utworzenia INO. Nastąpiło to w rok później. Utworzony w ten sposób Instytut Naukowej Organizacji działał jako samodzielna jednostka przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa do 1933 r. Dopiero w czerwcu 1933 roku INO uzyskuje własną osobowość prawna pod nazwą INOK (Instytut Naukowej Organizacji i Kierownictwa) i  jako taki funkcjonował do sierpnia 1939 r.

Program prac zarówno INO jak i później INOK obejmował: prace badawcze nad różnymi procesami wytwórczymi, wykłady i odczyty na seminariach naukowych, wydawnictwa, w tym czasopismo naukowe pt. „Przegląd Organizacji”, prowadzenie badań z zakresu fizjologii i psychologii pracy.

Po pewnym okresie samodzielnego funkcjonowania INOK organizuje w maju 1928 r. II Zjazd Naukowej Organizacji. Inicjatorami powstania INO, a później INOK byli: K. Adamiecki, P. Drzewiecki, S. Biedrzycki, S. Kubieński, J. Dmochowski, B. Dobrzycki, F. Hauswald, J. Wojciechowski. Dyrektorem INO do 1933 roku był prof. Karol Adamiecki. W tym czasie na członków Instytutu były powoływane osoby posiadające uznane osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Ówczesny TNOiK był organizacją elitarną skupiającą wybitnych naukowców oraz menadżerów polskiego przemysłu i gospodarki.
Działalność INOK przerwała I wojna światowa. Jej wznowienie nastąpiło dopiero w 1945 roku.

spacer
 
spacer