spacer

Start
Aktualności
Struktura i władze
Misja-Działalność
Historia
Jak do nas dotrzeć
Jak zostać członkiem
Koła uczelniane
CAW
ParPoPol
Pracownia PZR
Coaching
Linki
Szukaj
Kontakt z nami


Działalność O/W TNOiK od roku 2000 PDF Drukuj E-mail

Charakteryzowany okres Oddział Warszawski rozpoczyna pewnym regresem działalności spowodowanym likwidacją OPO (Ośrodka Postępu Organizacyjnego) oraz wynikłymi z tego powodu zmianami. W ich wyniku Oddział przeniósł swoją siedzibę do pomieszczenia w lokalu, który udostępnił Zarząd Główny TNOiK. Jednocześnie realizację działań zmierzających do ustabilizowania powstałej sytuacji powierzono prof. dr hab.  Stanisławowi Marciniakowi -nowemu Prezesowi O/W.

Na przestrzeni roku wdrożono większość z koniecznych działań naprawczych. W końcu roku nowe biuro Zarządu zlokalizowano w Warszawskiej Szkole Zarządzania w Warszawie na Woli. Nowym dyrektorem Biura Zarządu Oddziału został wieloletni działacz Towarzystwa mgr inż. Wiesław Krepowicz, któremu zalecono wykonanie ustalonych przez Zarząd działań naprawczych i przygotowanie Walnego Zebrania Członków (czerwiec 2001), na którym oceniono pozytywnie wyniki podjętych działań naprawczych. Wykonanie ich było możliwe tylko dzięki bardzo dobrym wynikom pracy zespołu gospodarczego CAW kierowanego przez dyrektor M. Jefimow. Dochody Oddziału uzyskiwane z CAW pozwoliły na spłacenie wszystkich zobowiązań finansowych i zabezpieczyły finansowo odnowę działalności statutowej Oddziału.

W tym okresie wykonano również: weryfikację członków do Walnego Zgromadzenia, utworzono nowe koła członkowskie, ponownie rozpoczęto uczestnictwo Zarządu Oddziału w przedsięwzięciach naukowych organizowanych przez Oddziały i Zarząd Główny.

W czerwcu 2001 roku odbyło się walne zebranie członków Oddziału, które w swojej uchwale nakreśliło kierunki działań usprawniających Oddziału dla kadencji 2001 - 2005.

W czerwcu 2005 roku  na  Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym O/W prezesem Zarządu Oddziału został ponownie wybrany prof. Stanisław Marciniak. Zarząd pod jego kierownictwem działalność statutową oparł na rozwijaniu form działania na rzecz członków Towarzystwa, w tym szczególnie organizowanie (przy wsparciu Zarządu) seminariów na wybrane aktualne tematy dla odnowionych co do składu kół Uczelnianych przy PW i SGH. Spotkania te odbywają się w Warszawskiej Szkole Zarządzania (od 2001 siedziba Zarządu Oddziału). Do uczestnictwa w tych spotkaniach zapraszani są członkowie innych kół uczelnianych. Zarząd zamierza tę wewnętrzną działalność seminaryjną rozszerzyć zapraszając do czynnego udziału inne koła uczelniane, np. koła przy WSE, WSZ - SW, WAT. Spotkania te staną się w przyszłości formą środowiskowej i zawodowej wymiany poglądów w zakresie nauk o zarządzaniu.
 
spacer
 
spacer