spacer

Start
Aktualności
Struktura i władze
Misja-Działalność
Historia
Jak do nas dotrzeć
Jak zostać członkiem
Koła uczelniane
CAW
ParPoPol
Pracownia PZR
Coaching
Linki
Szukaj
Kontakt z nami


Działalność koła przy Warszawskiej Szkole Zarządzania -Szkole Wyższej Drukuj E-mail

Koło działa przy Warszawskiej Szkole Zarządzania -Szkole Wyższej (http://www.wsz-sw.edu.pl/). Jego członkami są wykładowcy uczelni oraz jej studenci i absolwenci.

Poniżej przedstawiono biogramy kilku członków koła.

 

 

 Image Dr hab. Paweł Soroka

Ur. 3 września 1953 roku w Gnieźnie. W 1976 roku ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim a w 1985 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW  obronił pracę doktorską pt. „Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych”, która w 1987 roku została opublikowana. 23 kwietnia 2008 r. Rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „ Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Proces  formułowania”, nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Aktualnie jest pracownikiem naukowym i wykładowcą Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej oraz kierownikiem studiów podyplomowych w tej uczelni. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. W 1993 roku był jednym z założycieli Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, którego jest koordynatorem ( Polskie Lobby Przemysłowe jest niezależnym ruchem społecznym o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym, artykułującym interesy strategicznych branż polskiego przemysłu ).Jest członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa . Uprawia również twórczość poetycką i dziennikarstwo – jest członkiem Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Image Dr Halina Füchsel 

Urodziła się w Czarnowie. Po ukończeniu Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie została w nim zatrudniona jako nauczycielka przedmiotów zawodowych: stenografii, pisania na maszynie oraz organizacji i techniki pracy biurowej. W trakcie pracy w Studium ukończyła Zawodowe Studium Administracji  na Uniwersytecie Warszawskim i studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji. Ostatnio uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Międzynarodowym Studium Doktoranckim organizowanym przez Instytut Zarządzania i Organizacji w Przemyśle „Orgmasz”.Publikuje artykuły na temat organizacji pracy w specjalistycznych czasopismach („Sekretariat”, „Sekretarka-Asystentka”). Jest autorką książek na temat pracy sekretariatu. Dużo pracuje społecznie będąc przewodniczącą Stowarzyszenia non profit pod nazwą European Management Assistants-Poland, które jest filią stowarzyszenia działającego w 25 krajach europejskich. Jest w składzie  Zarządu Warszawskiego TNOiK. Interesuje się przyrodą i ewolucją Wszechświata.   

Image Bożena Matras

(ur.12.03.1971w Puławach). Jest absolwentką Wydziału Zarządzania w  Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej w Warszawie. W 2005r. ukończyła studia na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. Od wielu lat związana jest z bankowością. Obecnie jest pracownikiem Volkswagen Bank Polska S.A., gdzie początkowo zdobywała doświadczenie  jako Asystent Zarządu. W 2003 została oddelegowana do Braunschweig (Niemcy) -centrali Volkswagen Bank GmbH, gdzie w ramach Międzynarodowego Programu Rozwoju (IPD) (2004/2005) w Koncernie VW przekwalifikowała się. Obecnie jest Starszym Specjalistą ds. procesów biznesowych, współodpowiada za zarządzanie procesami, prowadzonymi projektami oraz dokumentacją Banku. Od 2006r. jest uczestnikiem Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w zakresie nauki o zarządzaniu w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.W wolnych chwilach chętnie podróżuje i czyta literaturę niemiecką, uprawia sport i słucha muzyki.  

spacer
 
spacer