spacer

Start
Aktualności
Struktura i władze
Misja-Działalność
Historia
Jak do nas dotrzeć
Jak zostać członkiem
Koła uczelniane
CAW
ParPoPol
Pracownia PZR
Coaching
Linki
Szukaj
Kontakt z nami


PDF Drukuj E-mail
Towarzystwo  Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Warszawie
oraz

Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

miało zaszczyt zaprosić Państwa na
Międzynarodową Konferencję Naukową
nt.:


"NOWOCZESNE INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA"
 

zorganizowaną pod Honorowym Patronatem J.M. Rektora SGH
prof. dr. hab. Adama Budnikowskiego.

Konferencja odbyła się w dniach 20 - 21 czerwca 2008 roku (piątek-sobota)
w Serocku nad Zalewem Zegrzyńskim koło Warszawy w Centrum Konferencyjno Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Biznesu.


Przewodnim celem konferencji była identyfikacja nowoczesnych instrumentów zarządzania oraz analiza i ocena możliwości ich zastosowania w praktyce gospodarczej. Do udziału w niej zaprosiliśmy zarówno pracowników naukowych, jak i praktyków życia społeczno-gospodarczego. 
Obrady konferencyjne toczyły się w trzech blokach tematycznych:
Blok tematyczny nr 1. Podstawy teoretyczne współczesnych narzędzi zarządzania
Blok tematyczny nr 2. Nowe narzędzia zarządzania w praktyce -rekomendacje na przyszłość
Blok tematyczny nr 3. Firma w nowoczesnej gospodarce

Radę Naukowo-Programową Konferencji tworzyli:

prof. dr hab. Stanisław Marciniak – Przewodniczący
                 Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego TNOiK
prof. dr hab. Janusz Ostaszewski – Wiceprzewodniczący   
                 Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
prof. dr hab. Maria Romanowska                                  
                 Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów SGH
prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki   
                 Prezes Zarządu Głównego TNOiK
prof. dr hab. Piotr Płoszajski  
                 Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą SGH
prof. dr hab. Jan Jeżak   
                 Przewodniczący Głównej Rady Naukowej TNOiK


Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Urszula Ornarowicz
dr inż. Małgorzata Krwawicz
dr inż. Eryk Głodziński
mgr inż. Wiesław Krepowicz

Adres korespondencyjny:
Biuro Zarządu Oddziału Warszawskiego TNOiK
ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa
telefon: 0 602 589 025, fax: 022-862 32 47
e-mail:  

NIP: 526-000-12-52,   REGON: 007022223

spacer
 
spacer