Jak zostać członkiem
Odziału Warszawskiego TNOiK

Jeżeli jesteś zainteresowany poznawaniem i propagowaniem nauki o zarządzaniu zapisz się do Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa - Oddziału Warszawskiego.

Aby to zrobić wystarczy wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją pocztą lub złóżyć osobiście w Biurze Zarządu Oddziału Towarzystwa (BZO). Członkiem Towarzystwa zostaje się po pozytywnym zaopiniowaniu deklaracji przez Zarząd Oddziału. Prawa i obowiązki członka towarzystwa zapisane są w statucie organizacji w rozdziale III.

Menedżerowie reprezentujący różnego rodzaju instytucje mogą otrzymać status członka zbiorowego wspierającego towarzystwo z ewentualnym utworzeniem koła członkowskiego przy własnej instytucji.

Składki członkowskie

Składki członkowskie można wpłacać na nr rachunku:

22 1020 1185 0000 4202 0093 3986

Szczegółowych informacji udziela Biuro Zarządu Oddziału
tel. 795 990 822

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

Wypełnij deklarację członkowską