Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

Oddział
Warszawski

Stowarzyszenie

Jesteśmy dobrowolnym stowarzyszeniem grupującym specjalistów i miłośników nauki o zarządzaniu. Umożliwiamy pogłębianie wiedzy i wymianę doświadczeń naszych członków. Popieramy inicjatywy dotyczące rozwoju zarządzania – w szczególności na terenie województwa mazowieckiego.

Członkowie

Nasi członkowie są zgrupowani w kołach, które posiadają swoich opiekunów. Są nimi pracownicy akademiccy czołowych uczelni warszawskich. Członkowie kół spotykają się regularnie dzieląc się wlasnymi doświadczeniami z pracy naukowej bądź praktyki zawodowej.

Pierwsze Seminarium organizowane przez TNOiK Oddział Warszawski

Szanowni Państwo,
zapraszamy serdecznie do udziału w pierwszym Seminarium organizowanym przez TNOiK Oddział Warszawski

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

Wypełnij deklarację członkowską