Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

Oddział
Warszawski

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu chwil wypełnionych radością i miłością, by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna świąteczna atmosfera. Wielu budujących myśli, energii potrzebnej do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów oraz wspaniałego 2020 Nowego Roku, obfitującego w pasmo sukcesów!

Życzy Zarząd OW TNOiK

Stowarzyszenie

Jesteśmy dobrowolnym stowarzyszeniem grupującym specjalistów i miłośników nauki o zarządzaniu. Umożliwiamy pogłębianie wiedzy i wymianę doświadczeń naszych członków. Popieramy inicjatywy dotyczące rozwoju zarządzania – w szczególności na terenie województwa mazowieckiego.

Członkowie

Nasi członkowie są zgrupowani w kołach, które posiadają swoich opiekunów. Są nimi pracownicy akademiccy czołowych uczelni warszawskich. Członkowie kół spotykają się regularnie dzieląc się wlasnymi doświadczeniami z pracy naukowej bądź praktyki zawodowej.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

Wypełnij deklarację członkowską