Zarząd Oddziału
dr inż. Kazimierz Piotrkowski
dr inż. Kazimierz PiotrkowskiPrezes Zarządu
Prezes OW/TNOiK
Prodziekan ds. studenckich Wydziału Cybernetyki WAT)
prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
prof. dr hab. Zbigniew DworzeckiCzłonek Zarządu
Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - Katedra Zarządzania w Gospodarce
Mirosława Jefimow
Mirosława JefimowCzłonek Zarządu
mgr Lech Czechowski
mgr Lech CzechowskiWiceprezes Zarządu
Vice-prezes OW/TNOiK
Dyrektor Centrum Analiz Wartości
dr Janusz Sarnowski
dr Janusz SarnowskiCzłonek Zarządu
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Nauczania w Wyższej Szkole Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie
dr Wiesława Załoga
dr Wiesława ZałogaWiceprezes Zarządu
Vice-prezes OW/TNOiK
dr Władysław Grześkiewicz
dr Władysław GrześkiewiczCzłonek Zarządu
prof. dr hab. Paweł Soroka
prof. dr hab. Paweł SorokaCzłonek Zarządu
Vice-prezes OW/TNOiK
Dziekan Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej
mgr Włodzimierz Hausner
mgr Włodzimierz HausnerCzłonek Zarządu
Członek honorowy TNOiK
Dyrektor Centrum Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej - NOT
Komisja Rewizyjna
mgr Małgorzata Sarełło
mgr Małgorzata Sarełło
Dyrektor Biura Zarządu Głównego TNOiK