Koła członkowskie Oddziału Warszawskiego TNOiK

Jednym z elementów działalności statutowej TNOiK jest wspieranie wymiany wiedzy teoretyczej i doświadczeń praktycznych z zakresu zarządzania. Oddział Warszawski TNOiK realizuje te zadania poprzez siedem kół członkowskich. Koła te działają przy:

  • Collegium Mazovia w Siedlcach
  • Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania)
  • Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania Produkcją)
  • Wojskowej Akademii Technicznej
  • Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej
  • Wyższej Szkole Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie
  • Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów

Członkowie poszczególnych kół mają swoich opiekunów, którymi zazwyczaj się wykładowcy akademiccy uczelni, przy których dane koło działa.

Collegium Mazovia
w Siedlcach

więcej informacji >

Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania Produkcją

więcej informacji >

Wyższa Szkoła Zarządzania
i Finansów

więcej informacji >

Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania

więcej informacji >

Wyższa Szkoła Biznesu
i Zarządzania
w Ciechanowie

więcej informacji >

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

więcej informacji >

Wojskowa Akademia Techniczna

więcej informacji >

Warszawska Szkoła Zarządzania
Szkoła Wyższa

więcej informacji >