Koło Naukowe TNOiK przy Instytucie Organizacji i Zarządzania WAT

Koło Naukowe TNOiK przy Instytucie Organizacji i Zarządzania WAT zostało powołane uchwałą Zarządu Oddziału Warszawskiego TNOiK nr 73 z dnia 26.05.2010 r. Członkowie Koła to pracownicy naukowi Instytutu. Działalność Koła polega na organizowaniu seminariów naukowych i konferencji a także działalności publikacyjnej.
Obecnie, Koło zrzesza sześciu aktywnych członków. W ciągu roku kalendarzowego 2018 członkowie Koła zorganizowali dwa seminaria:

  • W dniu 20.04.2018 r., odbyło się seminarium nt. „Ocena potrzeb użytkowania oprogramowania”.
    Moderatorem spotkania był dr inż. Zdzisław Wojciechowski.
  • W dniu 15.10.2017 r. odbyło się seminarium nt. „Umiejętności menedżerskie w strukturach zhierarchizowanych”.
    Moderatorem spotkania był dr Kazimierz Piotrkowski.

Ponadto, aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu VIII konferencji organizowanej przez Instytut Organizacji i Zarządzania WCY i TNOiK w dniach 06-07.12.2018 r. w Wojskowej Akademii Technicznej, nt. NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA. ZARZĄDZANIE 4.0 – WSPÓŁCZESNE TRENDY W SEKTORZE PUBLICZNYM, SPOŁECZNYM I BIZNESOWYM.

Zapraszamy wszystkich zaineresowanych do współpracy i działalności w naszym Kole