Koło Naukowe TNOiK przy Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Członkowie koła skupili się na realizowaniu działalności statutowej.

Systematycznie brali udział w seminariach, które regularnie odbywały się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Seminaria mają charakter naukowy i realizowane są w roku akademickim 2017/2018 w ramach czterech bloków tematycznych:

1
Przedsiębiorczość Wysokiej Techniki
2
Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego
3
Tradycja i Wyzwania Nauk o Zarządzaniu
4
Mazowiecka Platforma Kół Naukowych