Koło Naukowe TNOiK na Wydziale Zarządzania i Finansów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie

Koło Naukowe TNOiK na Wydziale Zarządzania i Finansów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie funkcjonuje od 2016 roku.

  • przewodnicząca Koła – prof. nadzw. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska
  • zastępca przewodniczącej Koła – prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss

W 2017 roku podejmowano wiele inicjatyw w zakresie organizacji seminariów naukowych i konferencji.
Działalność Koła Naukowego TNOiK w roku akademickim 2017 znacznie się rozszerzyła. Przyjęto nowych członków, co pozwoliło na przekazywanie dotychczasowych doświadczeń nowym pokoleniom studentów. Członkowie Koła przygotowywali się do udziału w konferencjach.
Ważnym elementem aktywności naukowej było przygotowanie członków Koła do udziału w konferencji organizowanej na Uczelni w dniu 24 maja 2017 roku pt: "Zarządzanie procesowe. Od kreacji do implementacji projektu".
Studenckie Koło Naukowe TNOiK jest ważnym elementem działalności naukowej studentów na Wydziale Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Informacje dodatkowe

  • Spotkania Koła Naukowego odbywają raz w miesiącu w piątki lub soboty.
  • W zjazdy magisterskie odbywa się dyżur zarządu w pokoju 218.
  • Każdego miesiąca organizowane jest jedno spotkanie zarządu z opiekunami koła, na którym zarząd przedstawia sprawozdanie z dotychczasowej działalności i szczegółowe plany na kolejne miesiące.