Aktualności

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TNOIK ODDZIAŁ W WARSZAWIE w dniu 18.06.2024

ZAWIADOMIENIE

o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

w Oddziale Warszawskim TNOiK

 

Zgodnie z Uchwałą  nr 15/2022-2026 z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zarząd Oddziału Warszawskiego TNOiK zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członów:

 

na 18 czerwca 2024 r. / na godz. 14:30 w I terminie

i na 18 czerwca 2024 r. / na godz. 14:45 w II terminie.

 

Materiały wymagane do przeprowadzenia Zebrania będą dostępne
na naszej stronie internetowej od dnia 18 maja 2024 r.
oraz u Przewodniczących Kół TNOiK.

 

Zgodnie ze Statutem TNOiK w zebraniu uczestniczą:

- członkowie zwyczajni, którzy opłacili składkę za wszystkie lata członkostwa,

- członkowie honorowi,

- zaproszeni goście.

 

Zebranie odbędzie się w siedzibie Wydziału Zarządzania Politechniki
Warszawskiej, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa,
Gmach Nowy Technologiczny, sala 242 (2 piętro)

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Prowadzącego Zebranie.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zebrania.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
8. Wystąpienie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie prawomocności Zebrania.
9. Prezentacja przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz Oddziału:
    a/  Komisji Rewizyjnej,
    b/  Sądu Koleżeńskiego.
10. Przyjęcie list kandydatów (głosowanie jawne).
11. Przeprowadzenie wyborów.
12. Przedstawienie projektów Uchwał, dyskusja i ich zatwierdzenie.
13. Ogłoszenie wyników wyborów.
14. Ukonstytuowanie się nowych Władz.
15. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd OW TNOiK

 

Porządek obrad

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Warszawie

REGULAMIN Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej   
REGULAMIN Komisji Wyborczej 
REGULAMIN Komisji Wniosków i Uchwał
UPOWAŻNIENIE do głosowania 

 

Pierwsze Seminarium organizowane przez TNOiK Oddział Warszawski

Szanowni Państwo,
zapraszamy serdecznie do udziału w pierwszym (przełożonym) Seminarium organizowanym przez TNOiK Oddział Warszawski

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Oddziale Warszawskim TNOiK 2022 (Aktualizacja)

Zarząd Oddziału Warszawskiego TNOiK zwołuje Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze:

Opublikuj moduł na pozycji "offcanvs".