Aktualności

VIII konferencja naukowa: NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2018 roku w Warszawie w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

Zgodnie z Uchwałą nr 129 z dnia 19 czerwca 2017 r. Zarząd Oddziału Warszawskiego TNOiK zwołuje Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Opublikuj moduł na pozycji "offcanvs".