spacer

Start
Aktualności
Struktura i władze
Misja-Działalność
Historia
Jak do nas dotrzeć
Jak zostać członkiem
Koła uczelniane
CAW
ParPoPol
Pracownia PZR
Coaching
Linki
Szukaj
Kontakt z nami


Zarząd Oddziału

Image

prof. dr inż. Kazimierz Piotrkowski (Prezes OW/TNOiK; Prodziekan ds. studenckich Wydziału Cybernetyki WAT)
zainteresowania naukowo-badawcze: teoria i praktyka zarządzania

********************************************************************* 

Image

mgr Lech Czechowski 

(Vice-prezes OW/TNOiK; Vice-Dyrektor Centrum Analiz Wartości)

********************************************************************* 

prof. dr hab. Paweł Soroka
(Członek Zarządu OW/TNOiK; Profesor w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej; kierownik studiów podyplomowych WSZ-SW)
********************************************************************* 

Image

prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki 

(Członek Zarządu OW/TNOiK; Prezes Zarządu Głównego TNOiK; Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie -Katedra Zarządzania w Gospodarce)          

zainteresowania naukowo-badawcze: -zarządzanie zmianami, -restrukturyzacja przedsiębiorstw, -zarządzanie przedsiębiorstwami w sytuacjach kryzysu, -restrukturyzacja naprawcza, -zarządzanie strategiczne-restrukturyzacja rozwojowa, -formy i sposoby rozwoju przedsiębiorstw, -zarządzanie interkulturowe 
********************************************************************* 


*********************************************************************      

dr ZdzisławWojciechowski         

(Członek Zarządu OW/TNOiK) 

********************************************************************* 

mgr Mirosława Jefimow  
(Członek Zarządu OW/TNOiK; Dyrektor Centrum Analiz Wartości)

********************************************************************* 

Image

mgr Włodzimierz Hausner
(Członek Zarządu OW/TNOiK; członek honorowy TNOiK; dyrektor Centrum Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej -NOT)

spacer
 
spacer