spacer

Start
Aktualności
Struktura i władze
Misja-Działalność
Historia
Jak do nas dotrzeć
Jak zostać członkiem
Koła uczelniane
CAW
ParPoPol
Pracownia PZR
Coaching
Linki
Szukaj
Kontakt z nami


Działalność Instytutu Naukowej Organizacji i Kierownictwa w latach 1945-1949 PDF Drukuj E-mail

Wznowienie działalności Towarzystwa jako INOK nastąpiło w 1945 roku w Krakowie. Prawie jednocześnie w kwietniu wznowił działalność Oddział Warszawski, którego dyrektorem został prof. Z. Zbichorski. Działalność oddziału polegała przede wszystkim na popularyzowaniu teoretycznych podstaw nauki organizacji i kierowania oraz jej praktycznych zastosowań poprzez organizowanie odczytów, kursów, wydawanie książek i materiałów do organizowanych kursów. Działalność popularyzacyjna prowadzona była przede wszystkim w sekcjach tworzonych dla różnych dziedzin zastosowania nauki organizacji i kierownictwa. W oddziale uruchomiono sekcje: BHP, gospodarki czynnikiem ludzkim pracy, a w 1948 roku - rolniczej rachunkowości, kosztów własnych, organizacji życia codziennego, administracji publicznej, współzawodnictwa pracy, planowania, w 1949 roku - biurowości, wojska, przemysłu, handlu, budownictwa. Ważnym przedsięwzięciem szkoleniowym Oddziału było uruchomienie we wrześniu 1945 roku Wyższego Studium Naukowej Organizacji.

W tym czasie Oddział Warszawski prowadził działalność wydawniczą na potrzeby całego Towarzystwa.

Działalność doradcza prowadzona była przy centrali INOK - podstawowe grono doradców tworzyli członkowie Oddziału Warszawskiego. Liczbę członków Towarzystwa w tym okresie ocenia się na kilkadziesiąt osób (w 1949 roku wyniosła ona 230 członków).

Członkami Oddziału w tym czasie byli między innymi: T. Kotarbiński, F. Zoll, Z. Zbichorski, J. Zieleniewski.

W grudniu 1947 roku grono członków wystąpiło do władz miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o rejestrację stowarzyszenia pod nazwą TNOiK - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (nazwa dotychczasowa INOK nie była dozwolona dla stowarzyszeń i organizacji społecznych).

Po akceptacji wniosku zarówno Zarząd Główny jak i oddziały Towarzystwa zmieniły nazwę na TNOiK. Wczesny okres powojenny kończy się niespodziewaną likwidacją Towarzystwa na własny wniosek podjęty na Nadzwyczajnym Zebraniu Członków w 1949 roku. Cały majątek Towarzystwa przejęło wówczas Państwo.

spacer
 
spacer