Odwołane Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego TNOiK 11.04.2022

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Oddziału Warszawskiego TNOiK podjął decyzję o odwołaniu zaplanowanego na dzień dzisiejszy Walnego Zebrania Członków.

Decyzja spowodowana jest otrzymanym komunikatem o podłożeniu bomby w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej. Prezydent Uczelni zarządził ewakuację wszystkich pracowników i osób przebywających w budynku.
Kolejny termin Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego to 25 kwietnia 2022 godz. 14:00.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkole Wyższej ul. Siedmiogrodzka 3A, Warszawa.

Serdecznie zapraszamy!

Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego TNOiK
dr inż. Kazimierz Piotrkowski